Destinácie

Destinácie

Sme dynamická firma s cieľom poskytovať aj nadštandardné služby v odvetví autodopravy. Radi realizujeme aj horšie dostupné destinácie ktoré sú napriek tomu na trhu žiadané. Na základe schopnosti ponúknuť tieto služby, sme sa medzi nákladnými dopravcami zapísali ako jedna z popredných firiem špecializovaná na prepravy tovaru po celej Európe +Ukrajina, Ázia, Čína a Vietnam.

Tieto destinácie sa odlišujú svojimi požiadavkami na výbavu vozidiel, legislatívou, časovou náročnosťou a výberom vhodných trás. Zabezpečujeme prepravy nákladov (vrátane nadrozmerných).

Prevažne sa jedná o krajiny V4 (Maďarsko, Česká Republika, Poľsko, Slovensko, Nemecko, Rakúsko).

ÚVOD