• Domov
  • Fakturačné údaje spoločnosti

Fakturačné údaje spoločnosti

PART CLUB s.r.o.
Štatutár: Pavol Beca
IČO: 50452517
DIČ: 2120349946
IČ DPH: 2120349946
Špitálska 1265/33, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
Zápis v ORSR: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 39667/V

Bankové spojenie
Názov banky: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S.
Kód banky: 0200
IBAN: SK86 0200 0000 0037 0899 1958
SWIFT kód: SUBASKBX

ÚVOD